Affärsidé

Under 2007 påbörjade vi arbetet med att kvalitetssäkra företaget enligt FR 2000. I samband med detta har affärsidén arbetats fram.

Vår affärsidé:

Bergslagens Sotning & Ventilation AB utför kvalificerade och miljömässigt hållbara

tjänster gällande lagstadgade uppdrag samt alla sorters ventilationsarbeten med

klottersanering, klotterskydd samt fasadtvätt som bitjänst.