Sotning

Vi ansvarar för sotning och brandskyddskontroll av eldstäder, rökkanaler
och imkanaler i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Vi arbetar på uppdrag av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ( www.avesta.se ) samt Skinnskattebergs kommun( www.skinnskatteberg.se )

Förutom sotning och brandskyddskontroll sysslar vi med bland annat besiktningar av eldstäder och rökkanaler vid t ex nyinstallation, sprängningsarbeten eller ägarbyte.