Sotningsfrister

Sotningsfrister Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

*Vedpanna: 3 ggr/år
*Vedpanna miljögodkänd 2 ggr/år
*Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 1 g/år. 2 ggr/år i Skinnskatteberg.
*Oljepanna med effekt under 60 kW:vart 3:e år.
*Oljepanna med effekt över 60 kW: 1 gång/år
*Lokaleldstad som eldas med mindre än 1 m3 per år: vart 3:e år.
*Lokaleldstad som eldas med 1 m3 eller mer per år: 1 gång/år.
*Imkanal restaurang/storkök: 3 ggr/år.
*Fritidshus: sotning vart 3:e år