Sotningstaxor

Sotningstaxa Fagersta och Norberg
*Vedpanna 233 kr
*Vedpanna miljögodkänd 250kr
*Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna 250kr
*Oljepanna med effekt under 60kW 195kr
*Miljögodkänd oljepanna 233kr
*Braskamin/Vedspis 173kr
*Lokaleldstad 154kr
*Stoftsugning 24kr
*Storköks-imkanal timtaxa tillämpas
*Timtaxa sotning 461kr
*Timtaxa för brandskyddskontroll 698kr
Moms tillkommer.
Sotningstaxa Skinnskattebergs kommun
*Vedpanna 226kr
*Vedpanna miljögodkänd 242kr
*Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna 242kr
*Oljepanna med effekt under 60kW 188kr
*Miljögodkänd oljepanna 226kr
*Braskamin/Vedspis 167kr
*Stoftsugning 30kr
*Lokaleldstad 149kr
*Storköks-imkanal timtaxa tillämpas
*Timtaxa sotning 446kr
*Timtaxa för brandskyddskontroll 698kr
Moms tillkommer.