Sotningstaxor

Sotningstaxa Fagersta och Norberg inkl.moms
*Vedpanna 295kr
*Vedpanna miljögodkänd 316kr
*Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna 316kr
*Oljepanna med effekt under 60kW 248kr
*Miljögodkänd oljepanna 295kr
*Braskamin/Braskassett/Vedspis/Kakelugn 219kr
*Öppenspis 195kr
*Stoftsugning ¤ 30kr
*Storköks-imkanal timtaxa tillämpas
*Timtaxa sotning 584kr
*Timtaxa för brandskyddskontroll 884kr
Sotningstaxa Skinnskattebergs kommun inkl.moms
*Vedpanna 286kr
*Vedpanna miljögodkänd 306kr
*Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna 306kr
*Oljepanna med effekt under 60kW 238kr
*Miljögodkänd oljepanna 286kr
*Braskamin/ Braskassett/Vedspis/Kakelugn 211kr
*Öppenspis 189kr
*Stoftsugning 30kr
*Storköks-imkanal timtaxa tillämpas
*Timtaxa sotning 566kr
*Timtaxa för brandskyddskontroll 884kr
 

 

*Grundavgift sotning Skinnskatteberg

Helårsbebott 146 kr

Fritidsbebott 195k

Helårsbebott

Fritidsbebott*

Grundavgift brandskyddskontroll

Helårsbebott  230 kr

Fritidsbebott 304 kr

 

¤Avgiften för stoftsug regleras inte i Fagersta och Norbergskommuns sotningstaxa. Vi har tidigare vid behov, använt stoftsug vid sotning hos er. För att kunna fortsätta använda stoftsugen, så behöver vi ert godkännande. För mer info titta under fliken Sotning.

Förutom avgiften för sotningen så debiteras du en grundavgift. Grundavgiften ska täcka bla resa till och från huset, administrativa kostnader( utskick av budlapp och faktura) och kontorspersonal. Grundavgifterna baseras bla på kommunens yta, hur långt det är mellan husen och hur långt det är från tätorten till de mest avlägset belägna husen. Grundavgiften för fritidshus är något högre eftersom de flesta fritidshus är belägna på landsbygden, vilket gör resorna längre. Varför är det samma grundavgift oavsett var i kommunen man bor? Sotningen är ett kommunalt ansvar. Man ska inte behöva betala mer för en tjänst för att man bor långt från tätorten.