Vi hanterar GDPR på följande vis:

Vi hanterar personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Detta för att exempelvis kunna avisera om tider för sotning/brandskyddskontroll och informera om våra tjänster eller för att undersöka hur nöjd du är som kund. Önskar du inte den typen av information, kontakta oss. Vi kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till tredje part och Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Integritetspolicy

En ny EU-lag som ersätter personuppgiftslagen (PuL) för hur behandling av personuppgifter ska hanteras. Förordningen är likadan över hela EU vilket gör att det blir lättare att arbeta med personuppgifter mellan europeiska länder och den ställer dessutom högre säkerhets- och informationskrav än PuL på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter och lägger därför stor vikt vid dessa rättigheter och de medföljande skyldigheter som de företag som behandlar uppgifter har.


LÄS HELA INTEGRITETSPOLICYN HÄR