Viktigt meddelande till våra kunder i Fagersta och Norberg

Viktigt meddelande till våra kunder i Fagersta och Norberg: användande av sotsug vid sotning är viktigt både för sotarens arbetsmiljö och för att vi ska kunna hålla rent och snyggt hos er när vi sotar. Användande av sotsug är behäftat med en del kostnader b la för deponering av sot hos återbruket. Vi tvingas därför att debitera de kunder där vi använder sotsug en avgift, för närvarande 30 kronor inkl. moms. Avgiften justeras årligen med samma procentsats som kommunerna justerar sotningstaxan. Denna avgift är inte fastställd av Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Vi behöver därför klartecken från varje kund för att kunna använda sotsug. Om du har en eldstad i Fagersta eller Norberg och tycker att det är ok att sotaren använder sotsug vid sotning hos dig, och att du tycker att det är ok att vi debiterar avgiften för det så går det bra att meddela oss det på e postadress info@bergslagenssotning.se. Glöm inte att uppge namn och adress. Dela gärna detta