Miljöpolicy

Sotarna har i alla tider sysslat med miljöarbete. En väl sotad anläggning drar mindre bränsle, och ger följaktligen ifrån sig mindre utsläpp. På senare år har miljöarbetet blivit viktigare. Utsläpp och miljöförstöring har blivit ett påtagligt hot mot vår gemensamma miljö.

Bergslagens Sotning & Ventilation AB ska i all sin verksamhet arbeta för att påverka miljön negativt så lite som möjligt genom att:

  • ställa tydliga miljökrav på leverantörer av varor och tjänster.
  • planera och genomföra allt arbete så att det ger så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
  • i det dagliga arbetet informera kommuninnevånare om fördelarna med miljövänlig eldning.
  • värma sotarkammare och kontor med förnyelsebara bränslen
  • sortera allt avfall inom företaget
  • följa gällande miljölagstiftning.