Klottersanering

Vi utför klottersanering med målet att inte tillföra kemikalier eller färg till naturen. Vi tar vara på all färg och rengöringsmedel. Avfallet tas om hand av VAFAB. Detta är extra viktigt, då mycket av klottret finns på platser där barn vistas, t ex skolgårdar. Kan man inte ta ett miljöansvar när man sanerar, så är det bättre att låta färgen sitta kvar. Kontakta oss för priser på klottersanering. Vi utför även klotterskydd.