Vi utför även andra tjänster som besiktningar av eldstäder och rökkanaler vid t ex nyinstallation, sprängningsarbeten eller ägarbyte.

Vi ansvarar för sotning och brandskyddskontroll av eldstäder, rökkanaler och imkanaler i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Vi arbetar på uppdrag av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ( www.avesta.se ) samt Skinnskattebergs kommun( www.skinnskatteberg.se )

Viktigt meddelande till kunder i Fagersta och Norberg.

Användande av stoftsugare vid sotning är viktigt, dels för sotarens arbetsmiljö och dels för att vi ska kunna hålla snyggt hos er vid sotningen.

Användande av stoftsug är behäftat med en del extra kostnader för oss. Stoftsugen behöver underhållas- filter och motor slits och behöver ersättas regelbundet. Stoftsugen ska rengöras och tömmas.

Vi betalar till VAFAB för att få deponera sot och aska där. Sotningen tar ibland något längre tid , då sotaren har med sig stoftsugen. Allt detta gör att vi tvingas ta ut en avgift för stoftsugen när vi använder den hos er.

Avgiften är förnärvarande 30 kr inkl.moms. Denna avgift regleras inte i den av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund fastställda sotningstaxa.

Avgiften har varit oförändrad under många år och har endast justerats i samband med att sotningstaxan justerats.

Vi kommer i fortsättningen att behöva er tillåtelse för att använda stoftsug, då avgiften som sagt inte är fastställd av SDR.

Om ni vill att vi vid behov använder stoftsugen hos er och anser att avgiften är rimlig, så går det bra att meddela oss det per mail. Glöm inte att uppge namn och adress.