Besiktning

Bergslagens Sotning och Ventilation AB utför mellan 100-150 besiktningar per år. Några av anledningarna till att låta besikta en anläggning kan vara

  • Vid ägarbyte
  • vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder/rökkanaler
  • före och efter vibrationsalstrande arbeten, t ex sprängning
  • vid misstanke om fel på anläggningen.

Några saker att tänka på inför en besiktning

Vi behöver tillträde till skorstenen i hela dess längd, alltså även i dolda utrymmen såsom på vindar etc. Se till så att stege till taket samt godkända takskyddsanordningar finns.
Stora möbler som döljer skorstenen bör flyttas, så att skorstenen är synlig.
Anläggningen ska vara sval, och får inte användas timmarna innan besiktningen ska ske. Tag fram all dokumentation som ni har om anläggningen.

Hur går besiktningen till?

Vi utför besiktningen enligt konceptet SSR-GODKÄND.
Det innebär att vi kontrollerar tätheten på rökkanalen. Vi kontrollerar så att eldstad och rökkanal är monterade på rätt sätt. Vi utför även en funktionsprovning av anläggningen. Det innebär att vi proveldar eldstaden för att säkerställa att det går att elda samtidigt som t.ex köksfläkten är i drift. SSR godkänd besiktning får endast utföras av företag anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, samt av utbildad personal.

Vill du veta mer? Gå in på SSRgodkand.se