Sotningsfrister

Sotningsfrister

  • Sotningsfrister Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
  • Vedpanna: 3 ggr/år
  • Vedpanna miljögodkänd 2 ggr/år
  • Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna: 1 g/år 2 ggr/år i Skinnskatteberg.
  • Oljepanna med effekt under 60 kW:vart 3:e år.
  • Oljepanna med effekt över 60 kW: 1 gång/år
  • Lokaleldstad som eldas med mindre än 1 m3 per år: vart 3:e år
  • Lokaleldstad som eldas med 1 m3 eller mer per år: 1 gång/år
  • Imkanal restaurang/storkök: 3 ggr/år.
  • Fritidshus: sotning vart 3:e år